Moya doch (1957)

Moya doch

Info

  • Genre Drama
  • Release Date
  • Country Union of Soviet Socialist Republics
  • Directed by Viktor Zhilin
  • Writer credits Nikolay Taube
  • Rating 7 / 10 (7 votes) IMDb movie rating
  • Cast Gertruda Dvoynikova, Vsevolod Aksyonov, V. Beliatsky, Nadia Chayun, Anatoliy Ignatyev, Zinaida Korochinskaya, Yuri Krotenko, Galina Pokrishkina, Viktoriya Radunskaya, Pyotr Repnin, Vladimir Vassiliev, Lucia Veretelnikova, Ada Vojtsik

Comments

There are no comments yet

Subtitles

Title
Moya doch Vietnamese Subtitles for hearing impaired 0
Moya doch German Subtitles for hearing impaired 0
Moya doch English Subtitles for hearing impaired 0
Moya doch Chinese Subtitles for hearing impaired 0
Moya doch Russian Subtitles for hearing impaired 0
Find Moya doch subtitles by selecting the correct language.