Moya doch (1957)

Moya doch

Info

  • Genre Drama
  • Release Date
  • Country Union of Soviet Socialist Republics
  • Directed by Viktor Zhilin
  • Writer credits Nikolay Taube
  • Rating 7 / 10 (7 votes) IMDb movie rating
  • Cast Ada Vojtsik, Lucia Veretelnikova, Vladimir Vassiliev, Pyotr Repnin, Viktoriya Radunskaya, Galina Pokrishkina, Yuri Krotenko, Zinaida Korochinskaya, Anatoliy Ignatyev, Nadia Chayun, V. Beliatsky, Vsevolod Aksyonov, Gertruda Dvoynikova

Comments

There are no comments yet

Subtitles

Title
Moya doch Vietnamese Subtitles for hearing impaired 0
Moya doch German Subtitles for hearing impaired 0
Moya doch English Subtitles for hearing impaired 0
Moya doch Chinese Subtitles for hearing impaired 0
Moya doch Russian Subtitles for hearing impaired 0
Find Moya doch subtitles by selecting the correct language.