SF: Episode One (1998)

SF: Episode One

Info

  • Genre Action, Adventure, Comedy
  • Release Date
  • Country Japan
  • Directed by Hiroyuki Nakano
  • Writer credits Hiroshi Saitô, Hiroyuki Nakano
  • Rating 7.3 / 10 (2435 votes) IMDb movie rating
  • Cast Ramo Nakajima, Taro Maruse, Akiko Monô, Ryôichi Yuki, Hiroshi Kanbe, Naoyuki Fujii, Fumiya Fujii, Kei Tani, Taketoshi Naitô, Mari Natsuki, Tamaki Ogawa, Tomoyasu Hotei, Mitsuru Fukikoshi, Morio Kazama
  • Produced by Tsuyoshi Takashiro, Mitsuru Itô

Comments

There are no comments yet

Subtitles

No subtitles founded
Find SF: Episode One subtitles by selecting the correct language.