Shonben raidâ (1983)

Shonben raidâ

Info

  • Release Date
  • Country Japan
  • Directed by Shinji Sômai
  • Writer credits Takuya Nishioka, Chieko Schrader, Leonard Schrader
  • Rating 7.1 / 10 (30 votes) IMDb movie rating
  • Cast Tatsuya Fuji, Michiko Kawai, Masatoshi Nagase, Shinobu Sakagami, Mitsuko Baishô, Hideko Hara, Masatô Ibu, Takehiko Maeda, Hiroaki Murakami, Yoshikazu Suzuki, Casey Takamine, Minori Terada, Ichirô Zaitsu
  • Produced by Kei Ijichi, Hidenori Taga

Comments

There are no comments yet

Subtitles

Title
Shonben raidâ English 0
Find Shonben raidâ subtitles by selecting the correct language.