Shonben raidâ (1983)

Shonben raidâ

Info

  • Release Date
  • Country Japan
  • Directed by Shinji Sômai
  • Writer credits Leonard Schrader, Chieko Schrader, Takuya Nishioka
  • Rating 7.1 / 10 (30 votes) IMDb movie rating
  • Cast Ichirô Zaitsu, Minori Terada, Casey Takamine, Yoshikazu Suzuki, Hiroaki Murakami, Takehiko Maeda, Masatô Ibu, Hideko Hara, Mitsuko Baishô, Shinobu Sakagami, Masatoshi Nagase, Michiko Kawai, Tatsuya Fuji
  • Produced by Hidenori Taga, Kei Ijichi

Comments

There are no comments yet

Subtitles

Title
Shonben raidâ English 0
Find Shonben raidâ subtitles by selecting the correct language.