Lat Mat 2 (2016) - Vietnamese subtitles

Lat Mat 2 (2016) ()

Lat Mat 2

(Vietnamese srt subtitlesSubtitles for hearing impaired)
  • Release Lat Mat 2
  • Language Vietnamese Lat Mat 2 Vietnamese subtitles
  • .srt
  • Size 79.71 kB
  • Online 2018-02-10 12:12:00
  • Uploader Anonymous
  • Vì quý nhau nên anh em đặc kỹ Trung và Thành nhận đóng những pha nguy hiểm để gom tiền giúp đạo diễn Thuần làm nốt một cuốn phim. Nhưng việc chưa xong thì họ nhận ra mình bị dụ vào đường dây buôn lậu lâm sản, cả côn đồ và công an vây khốn.
  • 0
  • Watch trailer

Lat Mat 2 - Comments

There are no comments yet